pana

panà (l. panna) sf. (4) 1. K, J, KzR mergina: Niekur nerasi panos su geresne dalimi J.Paukš. Panõs dienose girdėjau tą pasaką Ggr. Pãnos šios gadynės: nė verpt, nė aust, nė paklaust, o tekėt koc šiandie Šln. Panà iš savo kaimo vis broka (bernai peikia savo kaimo merginas) Brž. Ūkę panai padovenojo S.Dauk. Ten lekia trys paukštės maudytis, pasideda plūksnas ir maudosi panom BsPIV9. Iš tos paniulaitės laiku savo gal stoties negirdėtas stebuklas I. Iš Marijos, čystos panos, gimęs esti žmogus tikras 71. Sveikinimai panos Marijos SD320. Kaip tada išeis merga (viršuje pana) semtų, ir eš jai sakysiu BB1Moz24,43. Atejo panosp ant žemybės svieto iž aukštybės SGI19. O tu, pana, graži pana, rasi mano būsi? JD563. Rėdysiu tave panosna, išleisiu tave žmonėsna LTR(Vlk). Turiu gerą kumelaitę, galiu joti pas panaitę (d.) Plt. Mislijau, dūmojau panaitėle būti, atjojo bernužėlis, reik man už jo eiti LTR(Upn). Ir suėjo pajaunėliai, visi rodą duoda: kur mes tave, panaitė̃le, an vargo išduodam (d.) Sdk. Jūs važiuokit vienasėdin, kur paniùlė graži sėdi (d.) Nmč. Ir išeina paniulaitė iš rūtelių daržulaičio LB109. Iš ko pinsiu, paniuláitė, rūtų vainikėlį? JD1487. Toje verpetoj ... bėg juods laivelis, tame laivelyj ... sėd dvi paneli KlpD48. ^ Ko švaistais po trobą kaip saulės pana?! Šts. Kad ir sena, bet tik panà Sld, Ds, Rs. Nors senos, bet pãnos . Dvi paniukės per kapčiuką nesimato (akys) LTR. Maža panytė visą svietą dengia (adata) Pn, Srv. Laiba panytė visą svietą rėdo (adata) LTR. Raudona panaitė, žalia kepuraitė (morka) Klvr. Panà pirty, kasos lauke (morka) Dkš. Panà kamaro[je], panõs kasos ant kamaros (morka) Šmk. Graži panytė daug rūbų turi, kas ją paliečia, tas verkia (svogūnas) Pnd. Puiki pana kožną suka iš kelio (uoga) LTR(Rk). Pana pirty, o kasos ant oro (ugnis kūrenasi) Sml. Panà sėdžia vidu[je], kasos ore (ugnis kūrenasi) Lnkv. Ilga, tęva panẽlė, po nosės burbulas (svirtis) Mžk. Panà trobo[je], rankos lauke (sija) Pln. Aukšta pana papirosą rūko (dūmtraukis) Skr. Pana nuoga, marškiniai anty (žvakė) LTR(Vlkv).mylimoji, pasirinktoji mergina: Tamsta man ne kavalierius, aš tamstai ne pana Žem. Stov ir muno paniulaitė aukštame svirnelė[je] (d.) Plt. Pamatysi paniulelę į šliūbą važiuojant LTR(Nmk). Aš regėjau panalaitę prie šliūbo važiuojant KlpD110. ^ Beieškodamas sau panos, negausi nei mergos KrvP(Brž). Kieno panytė visą svietą apšviečia? (saulė, mėnulio panytė) Pnd. 2. žr. panelė 4: Atnešk kuodelį ir prisek prie panos Šll. 3. GK1940,70 korta su moters atvaizdu, dama.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

 • până — PẤNĂ conj., prep. a. conj. I. (Introduce propoziţii circumstanţiale de timp). 1. (Stabileşte un raport de posterioritate, precizând limita până la care se îndeplineşte acţiunea din regentă) Greu le a fost până şi au fă rost de cărţi. 2. (Urmat de …   Dicționar Român

 • Paňa — (Village) Administration Pays  Slovaquie …   Wikipédia en Français

 • Pana — Saltar a navegación, búsqueda Pana de algodón. La pana (del francés, panne) es un tejido grueso, de tacto suave. Aunque la tela de pana puede ser lisa, en confección se suele utilizar con acanaladuras verticales de pequeño tamaño, pero también… …   Wikipedia Español

 • PANA — Obra de teatro escrita en 2004 2005 por el dramaturgo chileno Andrés Kalawski (Chile; “Enormes Detalles”) El título puede ser leído como un juego de palabras: del francés Panne piel . tipo de tela gruesa parecida al terciopelo.// Cada una de las… …   Wikipedia Español

 • PANA — may refer to: The Panafrican News Agency, based in Senegal A former name of the Islamic Republic News Agency, based in Iran The Protocol for carrying Authentication for Network Access Pana, related to myths and legends of America PANA in… …   Wikipedia

 • Pana — steht für: Pana, eine Audioplayer Software für Linux, die als „Fork“ aus der Software Amarok hervorgegangen ist Siehe auch: Pana Film, eine türkische Filmproduktionsgesellschaft Monte Pana, ein Hochplateau im Grödnertal in Südtirol …   Deutsch Wikipedia

 • Pană — ist der Name folgender Personen: Gheorghe Pană (* 1927), rumänischer Politiker (PCR) Sașa Pană (1902–1981), rumänischer Dichter und Prosaschriftsteller Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit dems …   Deutsch Wikipedia

 • pana — paná vb., ind. prez. 1 sg. panéz, 3 sg. şi pl. paneáză Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic PANÁ vb. I. tr. A trece prin făină, ou şi pesmet, brânza, carnea, legumele şi a le prăji în grăsime; a pregăti (un aliment) pane.… …   Dicționar Român

 • Pana — Pana, IL U.S. city in Illinois Population (2000): 5614 Housing Units (2000): 2532 Land area (2000): 2.671188 sq. miles (6.918345 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 2.671188 sq. miles (6.918345 sq.… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Pana, IL — U.S. city in Illinois Population (2000): 5614 Housing Units (2000): 2532 Land area (2000): 2.671188 sq. miles (6.918345 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 2.671188 sq. miles (6.918345 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.